1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
20
PAŹ
100ropolska Scheda: Potocki i Twardowski
wstęp wolny
18:00

Ostatnie spotkanie w ramach 100ropolskiej schedy, pod tytułem: POTOCKI i TWARDOWSKI. „Władysław IV” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego i „Transakcyja wojny chocimskiej” Wacława Potockiego, będzie miało miejsce w Klubie pod kolumnami, w niedzielę, 20 października 2019 roku, o godzinie 18:00. W czasie snucia gawędy przez znakomitego Bogusława Bednarka powstawać będzie dwunasty obraz Marii Kociumbas, której całość cyklu powstałego do 100ropolskiej schedy będzie można podziwiać na listopadowym wernisażu.

Samuel Ludwik Twardowski znany jako Samuel ze Skrzypny (przed 1600 – 1661) zaliczany jest do najwybitniejszych polskich poetów barokowych, epik, panegirysta, satyryk, tłumacz i historyk, jako sekretarz służył rodom magnackim. Debiutancki epos perygrynacki Przeważna legacyja, Jaśnie Oświeconego Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego… od… Zygmunta III… do … cesarza tureckiego Mustafy w roku 1621. Na pięć rozdzielone punktów. Z dodatkiem… stanu pod ten czas, rządów, ceremonij i zwyczajów pogańskich (1633), zgrabnie łączy klasyczną formę poetycką z faktograficzną relacją z podróży. Epos biograficzno-historyczny w konwencji sarmackiej Władysław IV, król polski i szwedzki (1649), opiewa nadzwyczajnego bohatera (1595 -1648), wielbionego zarówno w kraju jak i w świecie, ukazanego od dzieciństwa do wieku dojrzałego, na malarsko zarysowanym tle wydarzeń przeszłych i współczesnych. Polska z dumą i panegirycznie jest opiewana jako kraj szlachetnych, heroicznych obywateli, przedmurze chrześcijaństwa i niedościgły wzorzec złotej wolności. Całość skąpana w antycznym sosie porównań, określeń i formuł stylistycznych wystawia świadectwo zarówno erudycji autora jak i jego nieprzeciętnemu talentowi poetyckiemu. Ostatnie, najbardziej oryginalne dzieło Samuele za Skrzypny, wizjonerski, zgoła surrealistyczny poemat Nadobna Paskwalina, ukazało się w 1655 r.

Wacław Potocki (1625 1696 ) żołnierz, awanturnik, niesolidny dłużnik, ale jednocześnie pełniący wiele funkcji publicznych – sędzia, podstarości, podczaszy itd. jest jednym z głównych twórców barokowych w Polsce. Reprezentant epoki, twórca poezji ziemiańskiej, romansów, fraszek i poezji religijnej za życia właściwie nie był wydawany drukiem
Transakcja wojny chocimskiej… z różnych… relacyj… z łacińskiego na polskie… wierszem przetłumaczona. R. P. 1670, dnia decembra ostatniego (1670, 1675, wyd.1850) to najwybitniejsza epopeja staropolska. Poemat opowiada o zwycięstwie Polski nad Turkami, w 1621 pod Chocimiem i jest przeróbką dziennika Jakuba Sobieskiego, uzupełnioną o liczne dygresje autora. Bogata i plastyczna treść opowiada losy autentycznych postaci z hetmanem Chodkiewiczem na czele. Oryginalnym rysem twórczości Potockiego jest realizm i krytycyzm spojrzenia. Obok pobudzania uczuć patriotycznych, sławienia heroizmu, żołnierki i życia ziemiańskiego, piętnuje gnuśność umysłów, ucisk chłopów, rządy magnatów, nietolerancję religijną i swoiste przejawy sarmatyzmu oraz wady ustroju Rzeczypospolitej.

TERMINY:
20.10.2019
Godzina: 18:00