1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
02
GRU
100ropolska scheda: Polikarp i śmierć
wstęp wolny
18:00

Spotkanie drugie:
POLIKARP i ŚMIERĆ
Dialog Polikarpa ze śmiercią i Skarga umierającego

“100ropolska scheda” to cykl spotkań poświęconych kulturze staropolskiej w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mariaż słowa i obrazu realizowany będzie na przestrzeni lat 2018/2019 przez wybitnego znawcę epoki, historyka literatury i oratora Bogusława Bednarka wespół z mistrzynią pędzla Marią Kociumbas.

Tytuł cyklu “100ropolska scheda” podkreśla spuściznę polskiej kultury literackiej odziedziczoną po niezwykle owocnej, barwnej i bogatej epoce staropolskiej. „Sto” zapisane liczbą w tytule odwołuje się do okrągłej rocznicy obchodów odzyskania niepodległości. Zabieg ten powinien zaintrygować i jednocześnie zachęcić do uczestnictwa w projekcie szczególnie młodego odbiorcę. Tytuł sugeruje również styl prelekcji, która skrzy się dowcipem, obfituje w plastyczne porównania, bowiem dr hab. Bogusław Bednarek słynie z żywej narracji, swady wypowiedzi i obrazowych sformułowań, dalekich od hermetyczności kojarzonej z typowym wykładem akademickim.

Oracje zapoznają słuchaczy nie tylko z kanonem lektur kultury staropolskiej, ale również przybliżą omawiane tematy ze szczególnym uwzględnieniem odkryć, badań, wydań i recepcji literatury staropolskiej w okresie Polski niepodległej, w kontekście rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.

Projekt proponuje odbiorcom nie tylko ucztę intelektualną, ale również niecodzienne wrażenia wizualne. Błyskotliwej narracji mówcy towarzyszyć bowiem będzie inspirowane nią malowidło tworzone przez biegłą malarkę na oczach widzów.
Ukoronowaniem dwunastu „potyczek” z literaturą i malarstwem będzie wernisaż wystawy stworzonej z wielkoformatowych prac Marii Kociumbas.

Wyróżnikiem sekwencji spotkań “100ropolskiej schedy” jest upowszechnienie w świadomości społecznej rocznicy odzyskania niepodległości nie tylko w jej punkcie kulminacyjnym przypadającym na listopad 2018 r., ale na przestrzeni dwunastu miesięcy lat 2018-2019.

Autor prelekcji dr hab. Bogusław Bednarek z niezwykłym talentem potrafi nadać skomplikowanym treściom bardzo atrakcyjną i przystępną formę przekazu. Artysta plastyk Maria Kociumbas pracująca na scenie w duecie z mówcą, w trakcie jego ponad godzinnej przemowy zademonstruje na oczach widzów proces powstawania dzieła sztuki w technice farb i pędzla. Bezprecedensowym atutem tego wydarzenia będzie tworzenie plastycznego dzieła sztuki w sposób symultaniczny do oracji i ukazanie widzom, którzy zazwyczaj oglądają na wernisażach finał działań malarskich, kulis pracy artysty malarza.

Na serię „100ropolskiej schedy” złoży się dwanaście spotkań z publicznością, która zaznajomi się z pomnikami literatury staropolskiej w następującej kolejności:

1.GALL ANONIM
Kronika tzw. Galla Anonima

2.POLIKARP i ŚMIERĆ
Dialog Polikarpa ze śmiercią i Skarga umierającego

3.LEGENDA
Legendy hagiograficzne, m.in. o św. Aleksym i św Stanisławie

4.DRAMAT
Dramaty liturgiczne m.in. Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu) oraz dramaty misteryjne m.in. Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wikowiecka

5.BIERNAT Z LUBLINA
Żywot Ezopa Fryga , mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego, Biernata z Lublina

6.MIKOŁAJ REJ
Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reje i Dworzanin polski Łukasza Górnickiego

7.JAN KOCHANOWSKI
Pieśni i Treny Jana Kochanowskiego

8.MIKOŁAJ SĘP SARZYŃSKI
Rytmy abo wiersze polskie Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

9.SOWIZDRZAŁ
Literatura sowizdrzalska m.in. Wyprawa plebańska, Perygrynacja Maćkowa

10.PIOTR SKARGA
Kazania sejmowe Piotra Skargi

11.WESPAZJAN KOCHOWSKI
Utwory poetyckie Wespazjana Kochowskiego m.in. Niepróżnujące próżnowanie, Psalmodia polska

12.POTOCKI i TWARDOWSKI
Władysław IV Samuela ze Skrzypny Twardowskiego i Transakcyja wojny chocimskiej Wacława Potockiego

TERMINY:
02.12.2018
Godzina: 18:00