1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
09
CZE
„100ropolska scheda” – Mikołaj Sęp Szarzyński
wstęp wolny
19:00

Ósme już spotkania z Bogusławem Bednarkiem i Marią Kociumbas w klubie Pod kolumnami, w ramach dwunastomiesięcznego cyklu „100ropolska scheda”, bedzie miało czas w niedzielę, 9 czerwca 2019 roku o godzinie 19:00.
Spotkanie nosi tytuł „Mikołaj Sęp Szarzyński. Rytmy abo wiersze polskie Mikołaja Sępa Szarzyńskiego”.

“Przedwcześnieś odszedł od nas, istoto wybrana,
Sępie, co zczasem mogłeś stanąć obok Jana
Z Czarnolesia, jeśliby lat nie poskąpiły
Zawistne chwały Parki, w przedwczesnej mogiły
Głębię pchnąwszy;”

Opiewany (1884 r.) przez Bronisława Grabowskiego poeta Mikołaj Sęp, którego ród wywodził się z Szarzyny, żył tylko 31 lat (1550 – 1581). Zachował się tylko jeden jego tomik zatytułowany Rytmy albo Wiersze polskie.
Wydany przez brata poety w 1601 roku zawierał 6 sonetów, 9 pieśni, 6 parafraz psalmów, 30 epitafiów oraz napisy na herby tudzież fraszki. Spuściznę Mikołaja Sępa uzupełnia odnaleziony dopiero w 1891 roku zbiór erotyków, 23 wierszy poświęconych czterem kobietom: Anusi, Jadzi, Kasi i Zosi. . W sumie znamy 78 wierszy okolicznościowych, religijnych i miłosnych, w tym 72 pisane po polsku i 6 wierszy łacińskich.
Pomimo tak skromnego dorobku Mikołaja Sępa Szarzyńskiego zajmuje on wyjątkowe miejsce w dziejach literatury polskiej. Reprezentuje oryginalny styl manieryzmu czyli okresu zamykającego renesans i otwierającego barok. Stylu psychologicznych i teologicznych treści obleczonych w specyficzne, ozdobne formy o celowo zachwianej równowadze, bogate w kontrasty i paradoksy, obliczone na zaskoczenie, zaniepokojenie i podziw odbiorcy.

“Całowałem cie gwałtem, me wdzięczne kochanie,
I cukrem mi się zdało ono całowanie.
Alem tego przypłacił, bo całą godzinę
Cierpiałem mękę ciężką za tak lekką winę.

Że mi się żółcią zdało ono całowanie.
Lecz, gdy tak karzesz chciwą miłość, obiecuję,
Że cie gwałtem już drugi raz nie pocałuję.

Dr hab. BOGUSŁAW BEDNAREK to żywa legenda Wrocławia. Jest wykładowcą uniwersyteckim, autorem arcyciekawej książki Epos europejski. Napisał również: W świecie staropolskich oracji weselnych, Znaki brydżowe, Kwalifikatory uczty, O szkodliwości Kaczki-dziwaczki, Mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca, Hiperteksty, Wyspy Skarbów Stevensona, oraz rozliczne teksty opisujące kurioza jak: Literackie obrazy tortur, O profanacji ludzkich

TERMINY:
09.06.2019
Godzina: 19:00