1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10.2022
17
LUT
100ropolska scheda: DRAMAT
wstęp wolny
18:00

Dramat – z cyklu “100ropolska scheda”

Dramat liturgiczny o Zmartwychwstaniu Pańskim pełen werwy i humoru? Napisany przez zakonnika w XVI wieku? Takie ciekawostki i wiele innych tylko podczas kolejnego spotkania z profesorem Bogusławem Bednarkiem i malarką Marią Kociumbas w ramach cyklu “100ropolska scheda”. Zapraszamy w niedzielę, 17 lutego 2019 roku, o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Doznania intelektualne okraszone nieprzeciętnym poczuciem humoru obojga gości – gwarantowane!

Tytuł spotkania to “DRAMAT. Dramaty liturgiczne m.in. Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu) oraz dramaty misteryjne m.in. Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wikowiecka”

Źródłem powstania dramatu liturgicznego i misteryjnego było pragnienie zintensyfikowania emocji związanych z percepcją treści religijnych.

Dramaty liturgiczne były inscenizacjami teatralnymi, których specyfika polegała na ścisłym podporządkowaniu liturgii kościelnej. W związku z tym dokładnie określony był tylko jeden w roku moment ich wykonywania. Najczęściej odbywało się to w okresach Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania. Takim samym ograniczeniom podlegało miejsce akcji, którym zawsze była świątynia. Również realizacja dramatu liturgicznego opierała się głównie na formach obrzędowych, śpiewach liturgicznych oraz wykorzystaniu liturgicznych szat i sprzętów przy udziale osób duchownych jako wykonawców.

“Nawiedzenie grobu” jest najstarszym zachowanym dramatem liturgicznym, z tekstem dialogu trzech niewiast z aniołami (IX w. Sankt Gallen, księga liturgiczna opactwa benedyktynów).

Misteria cechowała o wiele większa autonomia. Wyróżniała je bogatsza forma inscenizacyjna, rozszerzona poza teksty biblijne tematyka i rezygnacja z powściągliwości dramaturgicznej na rzecz dydaktyzmu. Wystawiane były nie tylko we wnętrzach kościelnych ale i na cmentarzach oraz placach. “Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim” znana od 1580 roku w redakcji paulińskiego zakonnika Mikołaja z Wikowiecka jest dramatem napisanym z werwą, humorem i wybitnym wyczuciem scenicznym adaptującym wątki Zmartwychwstania do warunków lokalnych.

Autor prelekcji dr hab. Bogusław Bednarek posiadł tajniki sztuki krasomówczej i z niezwykłym talentem potrafi nadać skomplikowanym treściom bardzo atrakcyjną i przystępną formę przekazu, słynącą z żywej narracji, swady wypowiedzi i obrazowych sformułowań, dalekich od hermetyczności kojarzonej z typowym wykładem akademickim. Spotkanie zapewni odbiorcom nie tylko ucztę intelektualną, ale również niecodzienne wrażenia wizualne. Błyskotliwej narracji mówcy towarzyszyć bowiem będzie inspirowane nią malowidło tworzone przez biegłą malarkę na oczach widzów. Artysta plastyk Maria Kociumbas pracująca na scenie w duecie z mówcą, w trakcie jego blisko dwugodzinnej przemowy zademonstruje na oczach widzów proces powstawania dzieła sztuki w technice farb i pędzla. Bezprecedensowym atutem tego wydarzenia będzie tworzenie plastycznego dzieła sztuki w sposób symultaniczny do oracji i ukazanie widzom, którzy zazwyczaj oglądają na wernisażach finał działań malarskich, kulis pracy artysty malarza.

TERMINY:
17.02.2019
Godzina: 18:00