1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
23
MAR
100ropolska scheda: Biernat z Lublina
wstęp wolny
18:00

27 spotkanie z Bogusławem Bednarkiem w Klubie pod Kolumnami i zarazem piąte z Marią Kociumbas w cyklu “100ropolska scheda” odbędzie się w sobotę, 23 marca 2019 roku, o godzinie 18:00.
Jego tytuł brzmi “BIERNAT Z LUBLINA. Żywot Ezopa Fryga , mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego”.

Biernat z Lublina (ok. 1465 -1529) m.in. pracował w charakterze pisarza oraz lekarza u wybitnego humanisty rodem z Italii – Kallimacha. Filip Buonaccorsi de Tebadis Experiens zwany Kallimachem kształcił dzieci królewskie na dworze Jagiellonów, a w Rzeczpospolitej Obojga Narodów pojawił się
uciekając z Rzymu i ukrywając w Dunajewie, na dworze arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka.
Należał bowiem do spisku, który godził w papieża Pawła II, jako barbarzyńcę gardzącego nauką i sztuką.
Biernat z Lublina podobnie jak jego słynny protektor reprezentował nader krytyczny stosunek do możnych tego świata, w tym do kleru, w szczególności zaś do dworu papieskiego.
“Gdy się za święte mniemają,
W ciężkich grzechach sami trwają”.
Główne dzieło Biernata z Lublina to “Żywot Ezopa Fryga, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego” wydane po raz pierwszy w Krakowie ok. 1522 roku. Napisane językiem jędrnym i dosadnym, ubogacone ponad ćwierć tysiącem przysłów, radykalnie zrywa z konwencjonalnie rozumianym pięknem
tworząc efektowny kontrast brutalnej i szpetnej powierzchowności z dowcipem i inteligencją bohatera
“Urodzenia niewolnego,
A rozumu ślachetnego”.

Autor prelekcji dr hab. Bogusław Bednarek posiadł tajniki sztuki krasomówczej i z niezwykłym talentem potrafi nadać skomplikowanym treściom bardzo atrakcyjną i przystępną formę przekazu, słynącą z żywej narracji, swady wypowiedzi i obrazowych sformułowań, dalekich od hermetyczności kojarzonej z typowym wykładem akademickim. Spotkanie zapewni odbiorcom nie tylko ucztę intelektualną, ale również niecodzienne wrażenia wizualne. Błyskotliwej narracji mówcy towarzyszyć bowiem będzie inspirowane nią malowidło tworzone przez biegłą malarkę na oczach widzów. Artysta plastyk Maria Kociumbas pracująca na scenie w duecie z mówcą, w trakcie jego blisko dwugodzinnej przemowy zademonstruje na oczach widzów proces powstawania dzieła sztuki w technice farb i pędzla. Bezprecedensowym atutem tego wydarzenia będzie tworzenie plastycznego dzieła sztuki w sposób symultaniczny do oracji i ukazanie widzom, którzy zazwyczaj oglądają na wernisażach finał działań malarskich, kulis pracy artysty malarza.

TERMINY:
23.03.2019
Godzina: 18:00