1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
08
WRZ
100ropolska Scheda: Wespazjan Kochowski
wstęp wolny
19:00

Przedostatnie, jedenaste spotkanie w ramach cyklu 100ropolska scheda realizowanego we wrocławskim klubie Pod kolumnami z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  poświęcone będzie Wespazjanowi Kochowskiemu (1633 – 1700). W niedzielę 8 września dr Bogusław Bednarek zapozna publiczność z osobą i twórczością wybitnego reprezentanta poezji sarmackiej. O godzinie 19:00 wystąpi również ekscentryczna artystka Maria Kociumbas, która inspirowana treścią oracji stworzy na oczach widzów kolejny obraz.
Spektakl pod tytułem – WESPAZJAN KOCHOWSKI. Utwory poetyckie Wespazjana Kochowskiego m.in. Niepróżnujące próżnowanie, Psalmodia polska, ukaże szlachcica, żołnierza (walczył z Tatarami, Kozakami, Rosjanami, Szwedami, Węgrami, Turkami), polityka, ziemianina, urzędnika królewskiego, administratora oraz historyka i poetę. Mając tak bogate doświadczenia życiowe autor swobodnie podejmuje tematykę religijną,  moralistyczną, panegiryczną, historyczną, okolicznościową, wojenną i obyczajową. Zbiorem kilkuset takich pieśni i fraszek jest
Nieproznuiące proznowanie oyczystym rymem na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydáne (1647).
Często niewinne żony małżonkowie winią,
Iże im rogi na łbie jak satyrom czynią.
Lecz każdy niech swej spyta; wiem, tak mu odpowie:
Niech będzie róg, gdzie trzeba, nie będzie na głowie”.

Wielką łatwość rymowania i bogactwo inwencji oraz języka zdradza w ponad 1600 wierszach dewocyjny Ogród Panieński pod sznur Pisma Swiętego Doktorow Kościelnych, Kaznodzieiow prawowiernych wymierzony a kwiatami tytułów Matki Boskiey wysadzony. Przez iednego nayliższego tey Matki y Panny Niewolniká. (1681). Poezje pisze w języku polskim – ubogą ojczystego rymu melodyją brzęczę, prace historyczne po łacinie. Z jego roczników Annalium Polonae (1683-98) korzystał Henryk Sienkiewicz tworząc Trylogię. Utwory Kochowskiego skażone sarmackimi przesądami, w tym zamiłowaniem do numerologii, są barwną wizytówką tej szczególnej epoki. Wybitne osiągnięcie Kochowskiego stanowi sarmacka wersja Księgi psalmów – Psalmodia polska. Tribut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu y Bogu albo Psalmodya Polska dobrodziejstwa Boskie dziękuiąca. Przez iednę naylichszą Creaturę roku pańskiego 1693 napisane a do druku podane roku pańskiego 1695, zawierająca obok chwały Opatrzności i obsesji śmierci m.in. idee złotej wolności, przedmurza chrześcijaństwa i mesjasza narodów.

 

TERMINY:
08.09.2019
Godzina: 19:00