1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
Regulamin newslettera

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony
danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy poinformować Państwa o zasadach
przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Jesteście Państwo odbiorcami newslettera Klubu Pod Kolumnami w tym celu przetwarzamy Państwa dane
osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, stanowisko oraz adres e-mail i telefon.. Zależy nam,
aby dysponowali Państwo pełną wiedzą na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa
dane. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod
adresem mailowym: info@kolumny.art.pl

Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej Instytucji. Państwa dane będą
przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Państwa woli
usunięcia Państwa danych z bazy.

Przysługuje Państwu prawodostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach
określonych w przepisachRODO. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłki newslettera Klubu Pod Kolumnami. Podanie danej osobowej w
postaci adresu e-mail w celu zapisania się na subskrypcję newslettera jest zawszedobrowolne, ale niezbędne
by korzystać z subskrypcji.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. dane nie
będą podlegały profilowaniu.

Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
Przypominamy, żeadministratorem Państwa danych jako subskrybentów newslettera jest
Klub Pod Kolumnami.
W każdym momencie możecie Państwo odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera. Państwa dane
przetwarzamy wyłącznie do momentu odwołania zgody.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Klubu Pod Kolumnami