1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
07.2022
Klub

O KLUBIE

Klub Pod Kolumnami jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z funduszy miejskich. Założony w latach 60-tych poprzedniego stulecia klub funkcjonuje niezmiennie jako ośrodek kultury. Od kilkunastu lat misją klubu jest stworzenie wszechstronnego miejsca spotkań, przybliżającego wrocławianom szeroko rozumianą kulturę. Misja ta oparta jest głównie na formule dialogu międzykulturowego. W jego ramach realizujemy od lat rozmaite działania o charakterze etno, przybliżające kultury świata. Bliska jest nam działalność na rzecz środowiska lokalnego, którą opieramy na współpracy z ośrodkami animacji społecznej, placówkami edukacyjnymi Nadodrza i Radą Osiedla. Gościmy zarówno amatorów jak i profesjonalnych twórców. W naszych działaniach staramy się kształtować i inicjować wśród wrocławian postawy obywatelskie, dlatego opieramy się na ścisłej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi.