Zapytania ofertowe


2017:

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
———————————————————-
Uwaga! Pliki dotyczą pierwszego terminu składania ofert (do 4.08). Poniżej znajduje się aktualizacja dokumentacji do pobrania.

Zapytanie ofertowe (1. termin)

Załącznik nr 1 – formularz oferty (1. termin)

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny oferty (1. termin)

Załącznik nr 3 – wykaz członków zespołu projektowego (1. termin)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (1. termin)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków (1. termin)

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu

Załącznik nr 7 – wzór umowy (1. termin)

———————————————————-

Uwaga!
Został zmieniony termin składania ofert ze względu na zmiany:
w Zapytaniu ofertowym w pkt.3 Termin realizacji zamówienia oraz pkt. 8 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym zmianie uległy również zapisy w załączniku nr 7 Wzór umowy oraz w załączniku nr 1. Formularz oferty
Oferty prosimy przesyłać pod adres:
Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 11.08.2017 do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 1 – formularz oferty (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny oferty (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 3 – wykaz członków zespołu projektowego (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu (po przedłużeniu terminu)

Załącznik nr 7 – wzór umowy (po przedłużeniu terminu)

21.08.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.”

Powód unieważnienia:

– oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Unieważnienie

  • DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Oferty prosimy dostarczyć w formie pisemnej pod adres:
Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 31.08.2017 do godziny 10:00.

Poniżej znajdą Państwo linki do pobrania niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Arkusz kalkulacji oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz członków zespołu projektowego

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Rzut lokalu

_____________________________

Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: SOUND & SPACE sp. z o. o., ul. Władysława Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań.

Oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.

Oferty firm Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c oraz Konsorcjum firm Znamy się i Alia zostały odrzucone, ponieważ ich teść nie odpowiada treści zapytania – zostały złożone na błędnych formularzach.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2019

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO I OŚWIETLENIOWEGO

Z dniem 19.03.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa i montaż systemu wystawienniczego i oświetleniowego przeznaczonego na instrumenty toy piano, na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).  Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 27.03.2019 do godziny 12:00.

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Zestawienie kosztów zadania

zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązania

zał. nr 4 – Projekt systemu wystawienniczego

zał. nr 5 – Wzór umowy

zał. nr 6 – Klauzula informacyjna

Zapraszamy do składania ofert!

_____________________________

29.03.2019 – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 29.03.2019 Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa i montaż systemu wystawienniczego i oświetleniowego przeznaczonego na instrumenty toy piano, na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów)
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: ARTWALLS Marcin Kiciński, ul. Kleczkowska 15/1, 50-227 Wrocław.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie. Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu. Ilość punktów, jakie uzyskała oferta zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU AKUSTYCZNEGO

Z dniem 21.03.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów). Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 5.04.2019 do godziny 12:00.

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Zestawienie kosztów zadania

Załącznik nr 3 –Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Załącznik nr 5 – Projekt opracowania architektury i adaptacji akustycznej przedmiotowego lokalu

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

Zapraszamy do składania ofert!

_____________________________

Uwaga!

Z dniem dniem 26.03.2019 została zmieniona treść zapytania ofertowego. W związku z prośbą jednego z Oferentów o udostępnienie Przedmiaru na ustroje akustyczne, dodajemy do zapytania powyższy dokument (załącznik nr 8). Poniżej umieszczamy link do zmienionego zapytania w Bazie Konkurencyjności oraz do Przedmiaru:

Zmienione zapytanie w Bazie Konkurencyjności

Załącznik nr 8 – Przedmiar na ustroje akustyczne 

Termin zapytania nie uległ zmianie.

_____________________________

Uwaga!

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego zapytania. Z dniem dniem 3.04.2019 zostały opublikowane pytania i odpowiedzi (zał. nr.9). Poniżej umieszczamy link do zmienionego zapytania w Bazie Konkurencyjności oraz załącznika nr 9 – Pytania i odpowiedzi:

Zmienione zapytanie w Bazie Konkurencyjności

Załącznik nr 9 – Pytania i odpowiedzi

W związku z pytaniami zmienił się termin składania ofert. Nowy termin: wtorek, 9.04.2019 godz. 12:00

______________________________

10.04.2019 r. INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn. “Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).”

Powód unieważnienia:

– brak ofert.

Unieważnienie

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

  • II ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU AKUSTYCZNEGO

Z dniem 11.04.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów). Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 26.04.2019 do godziny 12:00.

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Zestawienie kosztów zadania

Zał. 3 Wykaz robót

Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązania

Zał. 5 Projekt z przedmiarem

Zał. 6 Wzór umowy

Zał. 7 Klauzula informacyjna

______________________________

30.04.2019 – INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn. „Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).”

Powód unieważnienia:

– oferta przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

  • III ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU AKUSTYCZNEGO

Z dniem 10.06.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów)”. Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do godziny 15:00 dnia 25.06.2019 (Klub czynny w godzinach 14-21)

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Zestawienie kosztów zadania 

Zał. 3 Wykaz robót 

Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązania 

Zał. 5 Projekt z przedmiarem 

Zał. 6 Wzór umowy 

Zał. 7 Klauzula informacyjna 

_____________________________

28.06.2019 – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 28.06.2019 Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: AM Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie. Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  •  ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KRZESEŁ

Z dniem 27.08.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów) – dostawa krzeseł.  Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 5.09.2019 do godziny 15:00 (biuro Klubu czynne w godzinach 14:00 – 17:00 lub po uprzednim umówieniu)

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 – Formularz oferty

zał. 3 – Arkusz kalkulacji oferty

zał. 4 – Oświadczenie o braku powiązania

zał. 5 – Wzór umowy

zał. 6 – Klauzula informacyjna

Zapraszamy do składania ofert.

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STOŁÓW

Z dniem 27.08.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów) – dostawa stołów.  Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 5.09.2019 do godziny 15:00 (biuro Klubu czynne w godzinach 14:00 – 17:00 lub po uprzednim umówieniu)

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 – Formularz oferty

zał. 3 – Arkusz kalkulacji oferty

zał. 4 – Oświadczenie o braku powiązania

zał. 5 – Wzór umowy

zał. 6 – Klauzula informacyjna

Zapraszamy do składania ofert.

_____________________________

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż dnia 28.08.2019 w opisie przedmiotu zamówienia uległ zmianie typ wykończenia metalowego stelażu krzeseł. Prawidłowy typ to aluminium proszkowane. W załączeniu poprawione załączniki.

Zapytanie ofertowe poprawione

Poprawiony zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o zmianie

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

                        _____________________________

11.09.2019 – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 11.09.2019 Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wyposażenie wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów) – dostawa stołów”.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: „BGM” s.c. Bogdan Karaś Marcin Dziadowiec, 32-700 Bochnia, ul. Wodociągowa 1

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie. Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu. Ilość punktów, jakie uzyskała oferta zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                       _____________________________

16.09.2019 – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 16.09.2019 Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wyposażenie wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów) – dostawa krzeseł”.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: I.D.POINT POLSKA sp. z o.o., ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śl.

Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu. Ilość punktów, jakie uzyskała oferta zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

Z dniem 16.09.2019 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).  Klub Pod Kolumnami zaprasza do składania ofert w formie pisemnej na adres:

Klub pod Kolumnami
Plac św. Macieja 21
50-244 Wrocław
do 23.09.2019 do godziny 15:00 (biuro Klubu czynne w godzinach 14:00 – 17:00 lub po uprzednim umówieniu)

Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 – Formularz oferty

zał. 3 – Arkusz kalkulacji oferty

zał. 4 – Oświadczenie o braku powiązania

zał. 5 – Wzór umowy

zał. 6 – Klauzula informacyjna

Zapraszamy do składania ofert.

 _____________________________

24.09.2019 – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 24.09.2019 Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wyposażenie wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów)”.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Wykonawcy TEZAP SP.J. I.T.JURGIEWICZ Ul.Staszica 24a/1, Dzierżoniów 58-200

Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu. Ilość punktów, jakie uzyskała oferta zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty