Przetargi


2018

  • PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIO DLA KLUBU POD KOLUMNAMI

Z dniem 3.12.2018 został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu audio.  Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www.bzp.uzp.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zapraszamy do składania ofert.

UWAGA! Z dniem 5.12.2018 nastąpiła zmiana adresu składania ofert. Poniżej podajemy linki do dokumentów informujących o zmianie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UWAGA! Z dniem 11.12.2018 nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Poniżej podajemy linki do dokumentów  informujących o zmianie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA! Z dniem 17.12.2018 nastąpiło otwarcie ofert dotyczących przetargu na dostawę sprzętu audio. Poniżej podajemy link do dokumentu ze zbiorczym zestawieniem złożonych ofert.

Protokół z otwarcia ofert 17.12.2018

UWAGA! Z dniem 14.01.2019 nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę sprzętu audio. Poniżej podajemy link do dokumentu z ogłoszeniem wyboru.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019

  • PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIO DLA KLUBU POD KOLUMNAMI

Z dniem 13.02.2019 został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu audio.  Poniżej znajdą Państwo linki do niezbędnych dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www.bzp.uzp.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – do edycji

Zapraszamy do składania ofert.

Z dniem 21.02.2019 nastąpiło otwarcie ofert dotyczących przetargu na dostawę sprzętu audio (ogłoszenie z dnia 13.02.2019). Poniżej podajemy link do dokumentu ze zbiorczym zestawieniem złożonych ofert.

Protokół z otwarcia ofert 21.02.2019

UWAGA! Z dniem 28.02.2019 nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę sprzętu audio. Poniżej podajemy link do dokumentu z ogłoszeniem wyboru.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY