Ogłoszenia o pracę


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pracownika merytorycznego
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r/ o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko pracownika merytorycznego we wrocławskim Klubie Pod Kolumnami, została wybrana:
 
Pani Małgorzata Szarycz

Klub Pod Kolumnami ogłasza nabór na stanowisko pracownika merytorycznego.

Zatrudnienie na umowę o pracę (etat).

Do obowiązków na danym stanowisku należy:

 • Koordynacja pracy zespołu administracyjno-merytorycznego KLUBU POD KOLUMNAMI w porozumieniu z innymi pracownikami (podział i przekazywanie zadań, przygotowywanie miesięcznego harmonogramu dyżurów pracy pracowników).
 • Przygotowanie przestrzeni KLUBU POD KOLUMNAMI do realizacji wydarzeń kulturalnych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi podczas realizacji wydarzeń (organizacja widowni, współpraca z akustykiem, koordynacja techniczna wydarzeń, w tym obsługa prostych sprzętów jak statywy, projektor, mikrofon).
 • Dbanie o właściwą konserwację sprzętu KLUBU POD KOLUMNAMI, zgłaszanie usterek, przechowywanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Obsługa urządzeń na wyposażeniu budynku KLUBU POD KOLUMNAMI (system alarmowy, system monitoringu, system wentylacji).
 • Współpraca z podmiotami podwykonawczymi w przypadku zakupu usług lub materiałów do realizacji zadań statutowych KLUBU POD KOLUMNAMI, w tym:

– wycena i wnioskowanie o zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji działań KLUBU POD KOLUMNAMI (szacowania cenowe, zapytania ofertowa, pomoc przy przygotowywaniu przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)

–  współpraca z firmami akustycznymi, oświetleniowymi, ochroniarskimi oraz świadczącymi inne usługi niezbędne do realizacji projektów kulturalnych.

 • Reprezentowanie KLUBU POD KOLUMNAMI w relacjach z podmiotami zewnętrznymi podejmującymi współpracę o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, prowadzenie negocjacji finansowych i sporządzenie umów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie oferty wynajmu obiektu KLUBU POD KOLUMNAMI i koordynacja wydarzeń komercyjnych.
 • Prowadzenie grafiku obłożenia sal KLUBU POD KOLUMNAMI.
 • Pomoc przy opracowywaniu rocznych planów finansowych KLUBU POD KOLUMNAMI zawierających prognozowane wpływy oraz zapotrzebowania. Pomoc przy sporządzaniu wniosków do grantodawców na działania merytoryczne KLUBU POD KOLUMNAMI.
 • Stała współpraca z oddziałem administracyjno-biurowym KLUBU POD KOLUMNAMI we Wrocławiu.
 • Wnioskowanie o zakupy i zaopatrywanie KLUBU POD KOLUMNAMI w materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania obiektu (środki czystości, sprzęty, itp.)

Niezbędne dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

Dokumenty prosimy składać w formie elektronicznej na adres info@kolumny.art.pl w terminie do 20.01.2022