Dane podstawowe


Klub Pod Kolumnami jest gminną instytucją kultury.  Podstawowym zadaniem Klub jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, przygotowanie i inspirowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocja kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

Dyrektorem Klubu Pod Kolumnami jest mgr Marek Korzeniowski.