aktualności

Drugie zapytanie ofertowe


Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.  
 
Oferty prosimy dostarczyć w formie pisemnej pod adres:  
Klub pod Kolumnami  
Plac św. Macieja 21  
50-244 Wrocław  
do 31.08.2017 do godziny 10:00.  
 
Poniżej znajdą Państwo linki do pobrania niezbędnych dokumentów:  
 
Zapytanie ofertowe  
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty  
 
Załącznik nr 2 - Arkusz kalkulacji oferty  
 
Załącznik nr 3 - Wykaz członków zespołu projektowego  
 
Załącznik nr 4 - Wykaz usług  
 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  
 
Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu  
 
Załącznik nr 7 – Wzór umowy  
 
Rzut lokalu