aktualności

Zapytanie ofertowe-informacja o wynikach


21.08.2017 r.  
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.” zakończonego dnia 11.08.2017.  
 
 
Powód unieważnienia:  
 
- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
 
Dziękujemy za udział w zapytaniu.  
 
Unieważnienie