aktualności

Zapytanie ofertowe


Klub Pod Kolumnami zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.  
Uwaga!  
Został zmieniony termin składania ofert ze względu na zmiany:  
w Zapytaniu ofertowym w pkt.3 Termin realizacji zamówienia oraz pkt. 8 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym zmianie uległy również zapisy w załączniku nr 7 Wzór umowy oraz w załączniku nr 1. Formularz oferty  
Oferty prosimy przesyłać pod adres:  
Klub pod Kolumnami  
Plac św. Macieja 21  
50-244 Wrocław  
do 11.08.2017 do godziny 10:00.  
 
Zapytanie ofertowe  
 
Załącznik nr 1 - formularz oferty  
 
Załącznik nr 2 - arkusz kalkulacyjny oferty  
 
Załącznik nr 3 - wykaz członków zespołu projektowego  
 
Załącznik nr 4 - wykaz usług  
 
Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
Załącznik nr 6 – Projekt remontu i przebudowy przedmiotowego lokalu  
 
Załącznik nr 7 - wzór umowy