aktualności

Spotkania z kulturą tradycyjną - "Chatka Tańca"


 
W każdy piątek w godz. 18:00-20.30  
zapraszamy na wieczory taneczne i śpiewacze.  
 
Wstęp wolny.
 
 
program spotkań na maj:  
 
5 V 2017  
Wieczór wschodniosłowiański  
18:00-19:30 Rozśpiewania  
- śpiewanki wielogłosowe  
 
Wschodniosłowiańska muzyka ludowa charakteryzuje się pięknym wielogłosem wykonywanym a capella. Śpiewane donośnym, nieco szorstkim, naturalnym głosem, ogromnie różnią się od klasycznej szkoły wokalnej. Gdy razem śpiewamy, przenosimy się setki lat wstecz i setki kilometrów w dal.  
 
19:30 Warsztat tańców wschodniosłowiańskich  
 
Tańce kresowe zwykle są tańczone w parach i trójkach, głównie do melodii polek/krakowiaków. Pary wykonują różne figury, zwykle poruszając się po kole  
 
 
19 V 2017  
Pieśni i tańce polskie  
18:00 Warsztat tradycyjnych pieśni polskich  
Polskie pieśni są z reguły jednogłosowe, co sprawia, że bywają mało efektowne, ale w dobrym wykonaniu potrafią zapierać dech w piersiach.  
Sposób emisji głosu w pieśni zwykle odzwierciedla język, w jakim powstał dany styl śpiewania, dlatego łatwiej się nauczyć śpiewać po polsku.  
Śpiewać uczymy się na warsztatach z autentycznymi śpiewakami wiejskimi i staramy się przekazać zdobyte umiejętności na naszych spotkaniach  
 
19:30 potańcówka  
Zapraszamy do polskich tańców tradycyjnych  
Podstawowymi formami tanecznymi są polka i oberek, tańce wirowe, tańczone w parach. W tradycji występują także bardziej złożone formy, gdzie krok chodzonego, polki czy mazurka są elementami większej całości choreograficznej – zabawy tanecznej.  
 
Taniec, w jedności komunikacyjnej z przyśpiewkami i jedności energetycznej z żywą improwizowaną muzykę tworzy całość ludyczną. Którą będziemy tworzyć albo odbudowywać na naszych zajęciach.  
 
26 V 2017 Tańce europejskie 18:00  
 
Zapraszamy do przyniesienia ulubionych melodii i tańców.  
 
Europejska tradycja taneczna jest bardzo bogata. Składają się na nią głównie tańce korowodowe (Bałkany, Bretonia), tańce w parach oraz wiele form pośrednich. W obecnych czasach tańce ludowe przeżywają okres odrodzenia. Czy to w ramach Domów Tańca (Węgry, Polska), czy też w ramach balów folkowych (tradycja Balfolk – głównie w Europie Zachodniej). Najciekawsze formy występują na obrzeżach europejskiego obszaru kulturowego (Szwecja, Irlandia, rejon śródziemnomorski).  
 
Na wszystkie spotkania wstęp wolny  
 
Spotkania odbywają się w ramach cyklu Piątki z kulturą tradycyjną  
http://www.chatkatanca.pl/nasze-projekty/piatki-z-kultura-tradycyjna  
 
Myzyka tradycyjna to taka, jaką grali nasi dziadkowie. Ludowe melodie, ludowe instrumenty, ludowa technika gry.  
Wszystko razem współgrało.  
Współgrajmy i my.  
Większość z nas zna jakieś melodie, ma też jakiś instrument i dysponuje jakąś techniką gry. Spotkajmy się razem w muzyce by odnaleźć i ożywić to co dawne, to co na naszych oczach ginie.  
 
 
 
Spotkania prowadzi grupa pasjonatów i miłośników kultury ludowej skupionych w "Chatce Tańca"  
Zachęcając do uczestnictwa, opisują charakter spotkań:  
"Zapraszamy wszystkich, którzy mają pewną dozę słuchu muzycznego (bo w wielogłosie trudniej utrzymać się razem). Tych, którzy umieją śpiewać w tradycyjnym stylu i tych, co chcą się tego nauczyć. Każdy śpiewa jak umie - i na tym się opieramy. Ale chcemy dążyć do odnalezienia autentycznego sposobu śpiewania pieśni.  
Będą to więc wokalne jam session w klimatach muzyki tradycyjnej: ukraińskiej, białoruskiej, łemkowskiej...  
Mamy przygotowaną listę pieśni i teksty w dużym formacie.  
Zachęcamy też do przyjścia z własną pieśnią.  
Wschodniosłowiańska muzyka ludowa charakteryzuje się pięknym wielogłosem wykonywanym a capella.  
I takich pieśni bedzie najwięcej.  
Ale mile widziane będą także skoczne piosenki, które najlepiej brzmią przy akompaniamencie instrumentalnym.  
Pieśni śpiewa się głosem otwartym, tzw. białym, jest to inny sposób emisji niż w klasycznej muzyce chóralnej. I inny niż w większości regionów polskiej muzyki ludowej. Również inny niż we współczesnej muzyce rozrywkowej."  
 
Zapraszamy chętnych do podzielenia się własną pieśnią do przesłania nam tekstu, wydrukujemy go w dużym formacie by każdy mógł śpiewa z nami.  
Nasze inspiracje:  
-tańce ukraińskie znamy od zespołu "Bożyczi" i "Buttia" z Kijowa, białoruskiego zespołu "Guda".  
-śpiewamy pieśni południowosłowiańskie z warsztatów na Letniej Szkole Muzyki Tradycyjnej Fundacji Muzyka Kresów, zajęć Fundacji Ovo i innych źródeł. Zapraszamy chętnych do podzielenia się swoim ulubionym tańcem z tego obszaru kulturowego.  
 
Pieśni bałkańskie  
Pieśni bałkańskie cechuje specyficzna harmonia, rzadka w naszych stronach. Czasem towarzyszą im tańce korowodowe. W najstarszych pieśniach obrzędowych, gdzie pieśń i pląs łączą się w nierozerwalną całość można szukać zapomnianych źródeł wspólnoty.  
 
Pieśni polskie  
Polskie pieśni są z reguły jednoŋłosowe, co sprawia, że bywają mało efektowne, ale w dobrym wykonaniu potrafią zapierać dech w piersiach.  
Sposób emisji głosu w pieśni zwykle odzwierciedla język, w jakim powstał dany styl śpiewania, dlatego łątwiej się nauczyć śpiewać po polsku.  
Śpiewać uczymy się na warsztatach z autentycznymi śpiewakami wiejskimi.  
 
O tańcu:  
Taniec w jedności komunikacyjnej z przyśpiewkami i jedności energetycznej z żywą improwizowaną muzykę tworzy całość ludyczną. Którą będziemy tworzyć albo odbudowywać na naszych zajęciach.  
 
Tańce wschodniosłowiańskie  
Tańczone są w parach i trójkach, głównie do melodii polek/krakowiaków. I te pary chodząc wykonują różne figury, zwykle poruszając się po kole.Tańce bałkańskie  
Tańce korowodowe to rodzaj bycia razem, który w północnej Europie został wyparty przez inne formy taneczne. Na Bałkanach zachowały się w całym bogactwie form.  
Nie trzeba się troszczyć o znalezienie partnera, gdyż są to tańce w kręgu – tańczą wszyscy razem. Osoba prowadząca taniec pokazuje kroki, więc najczęściej już po kilku minutach można swobodnie tańczyć – nawet jeśli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia tanecznego.  
Oczywiście nie trzeba przychodzić w parach - taka uroda korowodu.  
 
Tańce polskie  
Polskie tańce ludowe i ich pochodne (mazurek, mazurka, polka, krakowiak, polska) znane są na całym świecie, w przynajmniej tej części, która podlegała silnym oddziaływaniom kultury europejskiej od XVIII do XIX w.  
W Polsce ich znajomość zanika, w wyniku rozpadu monolitu kultury wiejskie i stopniowym wypieraniu ich przez nowoczesne, globalne formy taneczne.  
Obecnie jednak powraca moda na taniec tradycyjny, nie w spektakularnych formach scenicznych, lecz tańczony na zabawach, dla zabawy.  
Można się go uczyć na festiwaly Wszystkie Mazurki Świata oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie Dom Tańca w Warszawie.  
 
Główne formy taneczne:  
Tańce wirowe: polki, mazurki, kujawiaki...  
Tańce wielkoposkie: pisany, siódemka  
Zabawy taneczne: Krzyżak, klapok, miotlarz.  
 
Tańce europejskie  
Europejska tradycja taneczna jest bardzo bogata. Składają się na nią głównie teńce korowodowe (Bałkanay, Bretonia), tańce w parach oraz wiel eform pośrednich. W obecnych czasach tańce ludowe przeżywają okres odrodzenia. W czy to w ramach Domów Tańca (Węgry, Polska), czy też w ramach balów folkowych (tradycja Balfolk – gł. W Europie zachodniej). Najciekawsze formy występują na obrzeżach europejskiego obszatu kulturowego (Szwecja, Irlandia, rejon śródzienomorski).  
Znamy różnorodne tańce z całej Europy, ale zapraszamy każdego, kto chętnie podzieli się swoimi ulobionymi tańcami z tego obszaru.