aktualności

Spotkania z kulturą tradycyjną - "Chatka Tańca"-przerwa wakacyjna


 
W każdy piątek w godz. 18:00-20.30  
zapraszamy na wieczory taneczne i śpiewacze.  
 
Wstęp wolny.
 
 
program spotkań na czerwiec:  
 
2 VI 2017  
Wieczór wschodniosłowiański  
18:00-19:30 Rozśpiewania  
- śpiewanki wielogłosowe  
 
Wschodniosłowiańska muzyka ludowa charakteryzuje się pięknym wielogłosem wykonywanym a capella. Śpiewane donośnym, nieco szorstkim, naturalnym głosem, ogromnie różnią się od klasycznej szkoły wokalnej. Gdy razem śpiewamy, przenosimy się setki lat wstecz i setki kilometrów w dal.  
 
19:30 Warsztat tańców wschodniosłowiańskich  
 
Tańce kresowe zwykle są tańczone w parach i trójkach, głównie do melodii polek/krakowiaków. Pary wykonują różne figury, zwykle poruszając się po kole  
 
Na wydarzenia wstęp wolny  
 
9 VI 19:00  
Warsztat tańców bułgarskich i potańcówka z Balkan Folk Acoustic  
 
 
 
Zespół BALKAN FOLK ACOUSTIC popularyzuje muzykę i tańce ludowe Bułgarii oraz innych. Tworzą go bułgarscy absolwenci PWR zamieszkujący we Wrocławiu: Dimczo Angełow (gitara, vocal, manager) i Ewgenij Genew (akordeon, vocal, kierownik muzyczny), oraz inni doskonali muzycy.  
Repertuar oparty jest na źródłowym folklorze bałkańskim o nieparzystych konfiguracjach rytmicznych we własnych aranżacjach, porywających do tańców korowodowych i wspólnej zabawy  
Naukę tańca poprowadzi Velislava Żeczkova-Stojanova z Plovdiv z Bułgarii  
 
bilety:  
przedsprzedaż: 15 zł.  
W dniu koncertu: 20 zł.  
 
16 VI 2017  
Pieśni i tańce polskie  
18:00 Warsztat tradycyjnych pieśni polskich  
Polskie pieśni są z reguły jednogłosowe, co sprawia, że bywają mało efektowne, ale w dobrym wykonaniu potrafią zapierać dech w piersiach.  
Sposób emisji głosu w pieśni zwykle odzwierciedla język, w jakim powstał dany styl śpiewania, dlatego łatwiej się nauczyć śpiewać po polsku.  
Śpiewać uczymy się na warsztatach z autentycznymi śpiewakami wiejskimi i staramy się przekazać zdobyte umiejętności na naszych spotkaniach  
 
19:30 potańcówka  
Zapraszamy do polskich tańców tradycyjnych  
Podstawowymi formami tanecznymi są polka i oberek, tańce wirowe, tańczone w parach. W tradycji występują także bardziej złożone formy, gdzie krok chodzonego, polki czy mazurka są elementami większej całości choreograficznej – zabawy tanecznej.  
 
Taniec, w jedności komunikacyjnej z przyśpiewkami i jedności energetycznej z żywą improwizowaną muzykę tworzy całość ludyczną. Którą będziemy tworzyć albo odbudowywać na naszych zajęciach.  
Na wydarzenia wstęp wolny  
 
 
23 VI, 18:30 Pieśni Kupały - wieczór z muzyką tradycyjną  
 
Słowianie żyli w ścisłym związku z naturą, która ich żywiła. Nadejście lata, czasu plonów – świętowano nadzwyczaj hucznie. Noc Świętojańska, to czas magiczny, czas puszczania wianków, tańców wokół ogniska, gaszenia ognia wiosennego i rozpalania letniego – wiele prastarych zwyczajów słowiańskich przetrwało w tradycji ludowej.  
 
Wszystkie ważne święta były celebrowane przy towarzyszeniu pieśni a capella, śpiewanymi mocnym naturalnym głosem. W zespole Witeź pracujemy nad rekonstrukcją tego stylu śpiewania.  
 
Pieśni zaśpiewa zespół pieśni słowiańskich Witeź  
Męski zespół pieśni słowiańskiej, zajmujący się rekonstruowaniem dawnych technik śpiewu Słowian południowych jak i Słowian wschodnich. Swoje inspiracje czerpie z warsztatach pieśni tradycyjnych u takich mistrzów jak Jurij Pastuszenko - Ukraina i Branko Tadic - Serbia. Zespół ma w planach poszerzenie swych horyzontów o tradycyjne pieśni z terenów Polski. https://www.facebook.com/Witezie/  
 
Korowody taneczne poprowadzi zespół Ireny Konachowicz (http://www.circledance.art.pl/)  
 
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA wykona Suitę "Noc Kupały" na podstawie tekstu "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego z Czarnolasu z muzyką Piotra Lerocha.  
Mokosza to imię prasłowiańskiej bogini rolnictwa i płodności. Władała ona ziemią, wilgocią i seksualnością, ale też wyplataniem materii świata. Atrybutami Mokoszy były m.in. pająk – symbol wyplatania i przędzenia oraz mak – symbol miłości cielesnej i płodności. Nasz zespół prezentuje muzykę ludową, a więc twórczość muzyczną rolników, stąd taka nazwa. Ponieważ większość dzisiejszych zwyczajów i obrzędów na wsi ma swoje korzenie w mitologii słowiańskiej, pozostaje ona w kręgu żywych zainteresowań członków zespołu.  
Ogniska tym razem nie będzie, ale to dopiero początek weekendu;  
 
wstęp – 10 zł.  
 
 
 
30.VI.godz. 18.00  
Bywa, że odwiedza nas czas zadumy.  
Czas, kiedy przystajemy w naszej gonitwie - a przecież wszyscy gonimy za czymś bardzo ważnym. Przystajemy i dociera do nas, że przecież najważniejsi są ludzie, którzy nas otaczają Czas bardzo smutny, a jednocześnie bardzo piękny.  
Tak jak smutne i piękne są czasem pieśni, zwłaszcza pieśni liryczne.  
 
Chwila, gdy dociera do nas treść formuły “śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.  
Chwila, kiedy sobie uświadamiamy, że pośród innych rzeczy musimy znaleźć czas na rzeczy ważne, bo kiedyś już na nie będzie czasu.  
Chwila, kiedy widzimy, że ludzi odchodząc zabierają ze sobą wiele dobra, które mieli w sobie.  
I my też wiele dobra w sobie mamy.  
Dzielmy się zatem, póki możemy.  
Będziemy się zatem w najbliższy piątek dzielić pięknem, pięknem pieśni pogrzebowych.  
 
 
O spotkaniach z kulturą tradycyjną:  
Europejska ludowa tradycja taneczna jest bardzo bogata. Składają się na nią głównie tańce korowodowe (Bałkany, Bretonia), tańce w parach oraz wiele form pośrednich. W obecnych czasach tańce ludowe przeżywają okres odrodzenia. Czy to w ramach Domów Tańca (Węgry, Polska), czy też w ramach balów folkowych (tradycja Balfolk – głównie w Europie Zachodniej). Najciekawsze formy występują na obrzeżach europejskiego obszaru kulturowego (Szwecja, Irlandia, rejon śródziemnomorski).  
Muzyka tradycyjna to taka, jaką grali nasi dziadkowie. Ludowe melodie, ludowe instrumenty, ludowa technika gry.  
Wszystko razem współgrało.  
Współgrajmy i my.  
Większość z nas zna jakieś melodie, ma też jakiś instrument i dysponuje jakąś techniką gry. Spotkajmy się razem w muzyce by odnaleźć i ożywić to co dawne, to co na naszych oczach ginie.  
Spotkania odbywają się w ramach cyklu Piątki z kulturą tradycyjną  
http://www.chatkatanca.pl/nasze-projekty/piatki-z-kultura-tradycyjna  
Spotkania prowadzi grupa pasjonatów i miłośników kultury ludowej skupionych w "Chatce Tańca"  
Zachęcając do uczestnictwa, opisują charakter spotkań:  
"Zapraszamy wszystkich, którzy mają pewną dozę słuchu muzycznego (bo w wielogłosie trudniej utrzymać się razem). Tych, którzy umieją śpiewać w tradycyjnym stylu i tych, co chcą się tego nauczyć. Każdy śpiewa jak umie - i na tym się opieramy. Ale chcemy dążyć do odnalezienia autentycznego sposobu śpiewania pieśni.  
Będą to więc wokalne jam session w klimatach muzyki tradycyjnej: ukraińskiej, białoruskiej, łemkowskiej...  
Mamy przygotowaną listę pieśni i teksty w dużym formacie.  
Zachęcamy też do przyjścia z własną pieśnią.  
Wschodniosłowiańska muzyka ludowa charakteryzuje się pięknym wielogłosem wykonywanym a capella.  
I takich pieśni bedzie najwięcej.  
Ale mile widziane będą także skoczne piosenki, które najlepiej brzmią przy akompaniamencie instrumentalnym.  
Pieśni śpiewa się głosem otwartym, tzw. białym, jest to inny sposób emisji niż w klasycznej muzyce chóralnej. I inny niż w większości regionów polskiej muzyki ludowej. Również inny niż we współczesnej muzyce rozrywkowej."  
 
Zapraszamy chętnych do podzielenia się własną pieśnią do przesłania nam tekstu, wydrukujemy go w dużym formacie by każdy mógł śpiewa z nami.  
Nasze inspiracje:  
-tańce ukraińskie znamy od zespołu "Bożyczi" i "Buttia" z Kijowa, białoruskiego zespołu "Guda".  
-śpiewamy pieśni południowosłowiańskie z warsztatów na Letniej Szkole Muzyki Tradycyjnej Fundacji Muzyka Kresów, zajęć Fundacji Ovo i innych źródeł. Zapraszamy chętnych do podzielenia się swoim ulubionym tańcem z tego obszaru kulturowego.  
 
Pieśni bałkańskie  
Pieśni bałkańskie cechuje specyficzna harmonia, rzadka w naszych stronach. Czasem towarzyszą im tańce korowodowe. W najstarszych pieśniach obrzędowych, gdzie pieśń i pląs łączą się w nierozerwalną całość można szukać zapomnianych źródeł wspólnoty.  
 
Pieśni polskie  
Polskie pieśni są z reguły jednoŋłosowe, co sprawia, że bywają mało efektowne, ale w dobrym wykonaniu potrafią zapierać dech w piersiach.  
Sposób emisji głosu w pieśni zwykle odzwierciedla język, w jakim powstał dany styl śpiewania, dlatego łątwiej się nauczyć śpiewać po polsku.  
Śpiewać uczymy się na warsztatach z autentycznymi śpiewakami wiejskimi.  
 
O tańcu:  
 
Tańce wschodniosłowiańskie  
Tańczone są w parach i trójkach, głównie do melodii polek/krakowiaków. I te pary chodząc wykonują różne figury, zwykle poruszając się po kole.Tańce bałkańskie  
Tańce korowodowe to rodzaj bycia razem, który w północnej Europie został wyparty przez inne formy taneczne. Na Bałkanach zachowały się w całym bogactwie form.  
Nie trzeba się troszczyć o znalezienie partnera, gdyż są to tańce w kręgu – tańczą wszyscy razem. Osoba prowadząca taniec pokazuje kroki, więc najczęściej już po kilku minutach można swobodnie tańczyć – nawet jeśli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia tanecznego.  
Oczywiście nie trzeba przychodzić w parach - taka uroda korowodu.  
 
Tańce polskie  
Polskie tańce ludowe i ich pochodne (mazurek, mazurka, polka, krakowiak, polska) znane są na całym świecie, w przynajmniej tej części, która podlegała silnym oddziaływaniom kultury europejskiej od XVIII do XIX w.  
W Polsce ich znajomość zanika, w wyniku rozpadu monolitu kultury wiejskiej i stopniowym wypieraniu ich przez nowoczesne, globalne formy taneczne.  
Obecnie jednak powraca moda na taniec tradycyjny, nie w spektakularnych formach scenicznych, lecz tańczony na zabawach, dla przyjemności.  
Można się go uczyć na festiwaly Wszystkie Mazurki Świata oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie Dom Tańca w Warszawie.  
 
Główne formy taneczne:  
Tańce wirowe: polki, mazurki, kujawiaki...  
Tańce wielkoposkie: pisany, siódemka  
Zabawy taneczne: Krzyżak, klapok, miotlarz.  
 
Tańce europejskie  
W obecnych czasach tańce ludowe przeżywają okres odrodzenia. W czy to w ramach Domów Tańca (Węgry, Polska), czy też w ramach balów folkowych (tradycja Balfolk – gł. W Europie zachodniej). Najciekawsze formy występują na obrzeżach europejskiego obszatu kulturowego (Szwecja, Irlandia, rejon śródzienomorski).  
Znamy różnorodne tańce z całej Europy, ale zapraszamy każdego, kto chętnie podzieli się swoimi ulobionymi tańcami z tego obszaru.